Spring naar content

3226 / 1-20
2018

Op een grid van 49 horizontale lijnen op een onderlinge afstand van 1 cm), worden rijen van maximaal 20 oplopende cirkels getekend met een cirkelmal. De gridlijn loopt door het hart van de cirkels. Met de dobbelsteen 1:20 wordt telkens bepaald hoeveel cirkels er oplopend worden gezet. Hij werkt van links naar rechts en doorlopend op de volgende regel. Totaal worden 3226 cirkels gezet. De onderliggende afstand van de cirkels is de vaste afstand van de cirkels op de mal.

...