Spring naar content

113.400
2018

In een vierkant van 2×2 cm worden resp 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 of 1000 punten gezet. Hij maakt hiervoor eerst een grid 3×3 cm – totaal 21×16= 336 vierkanten. In elk vierkant houdt hij een wit-rand van 0,5 cm aan om een binnenvierkant 2×2 cm. Met een dobbelsteen van 10 wordt per vierkant het te zetten aantal punten bepaald. Per regel wordt het aantal gezette punten geteld …en opgeteld maakt dat aan het einde van het werk een totaal van 113.400 en niet één meer of minder. In het schetsboek zien we een nauwkeurige boekhouding die tevens als instructie heeft gediend tijdens de uitvoering van het werk. We zien zelfs een correctie in deze boekhouding waarschijnlijk omdat Henk zich éénmaal tijdens de uitvoering had vergist. Aangrenzende vierkanten waarin hetzelfde aantal stippen staan worden dmv van een lijn nog tot een groep geclusterd.

...