Spring naar content

505 = ZWARE VAN NELLE / 1688 = JAVAANSE JONGENS / BRANDARIS = DOUWE EGBERTS / 12.500 GRAM / FL. 1.377,65 + F 345,00 /
2000

Bij het openen van een nieuw pakje shag wordt de accijnszegel verscheurd….en natuurlijk bewaard om hiermee bij een poging tot stoppen weer. een werk te maken. De zegels werden als door een archivaris gecatalogiseerd. Eerst op prijs dan op fabriekscode BO, DO, NO, OO, enz. Vervolgens werden alle zegels in volgorde opgeplakt van links naar rechts. Er zitten enkele belgische zegels tussen waarvan in prijs naar guldens werd omgerekend en die zo hun plaats kregen toegekend. Onderaan wordt vermeld welke merken er zijn gerookt, hoeveel gram tabak en hoeveel er voor is betaald in guldens en belgische franken.

...