Spring naar content

9 X HIGH / LOW = YES / NO
2007

Binnen een stramien van overlappende vierkanten (9 horizontaal x 7 verticaal) zijn in verschillende richtingen evenwijdige lijnen getrokken. Met een draaiend voorwerp wordt eerst per stramien de hoek van de lijn bepaald. Met de dobbelsteen wordt daarna bepaald of er ja of nee evenwijdige lijnen in die schuinte worden getrokken. De lijnen worden met een zogenaamde rolliniaal getrokken steeds 3mm verschoven ten opzichte van elkaar. Werkend van links boven naar rechts beneden krijgt elk vak al dan niet lijnen. In totaal is dit proces 9 maal herhaald, waardoor de verschillen in grijswaarden tussen de stramienvakken ontstaan. De overlappende stroken in het raster zorgen voor een verdere verdichting.