Spring naar content

903 X 18 = 16254 STORING LINKS/RECHTS
2007

Met potlood wordt een stramien van 903 horizontale lijnen en 18 kolommen verticaal getekend. Binnen de kolommen worden horizontale streepjes gezet. die volgens een vaste maat verspringen naar links of naar rechts. De verspringing wordt bepaald met de dobbelsteen. Alle kolommen krijgen horizontaal steeds hetzelfde verspringende streepje. De lijnen zijn gezet met Rotringpen 1.0mm. De tussenruimtes tussen de horizontale strepen zijn daarna gevuld (van linkereinde tot rechtereinde van boven of onderliggende lijn. Zo ontstaat een ‘storingsbeeld’. Er is door Henk nog een kleurenversie van dit werk gemaakt in rood, groen, blauw. Dat werk is tijdens een veiling ten bate van de voedselbank, na een pittige biedingstrijd onder zijn oud-studenten, uiteindelijk voor een veilingrecord verworven door Waldo van Bokhoven.