Spring naar content

DOING AWAY WITH HISTORY
2002

Uit een oud geschiedenisboek snijdt Henk de lemma’s in de kantlijn. Hij maakt er een collagewerk mee in kolommen. Linksboven beginnend met Evolutie en Revolutie komt hij doorlopend over de volgende kolommen tot IJdele hoop. Met een dikkere lijn worden de hoofdstukken aangegeven. Links lijnende lemma’s komen van linkerpagina’s, rechtslijnende van rechter pagina’s.

...