Spring naar content

1 – 100 NIET GEVALLEN 1256
2003

Dit werk is de eerste van 6 analysewerken van het TOEVAL project waar Henk 11 jaar aan heeft gewerkt. Hier zijn alle mogelijke lettercombinatie / woorden die beginnen met een T weergegegeven. Met zwarte punten wordt aangegeven hoevaak deze combinatie is gegooid. Rode punten worden gebruikt bij de lettercombinaties die een zogenaamd klein resultaat vormden (alle letters van TOEVAL maar in de onjuiste volgorde) In de zes bladen van deze serie analyse werkenn zijn alle mogelijke lettercombinaties opgenomen. Per analyseblad moesten alle 100 bladen van het TOEVAL project één voor één worden doorgenomen en geteld. Het maken van 1 analyse vergde ongeveer 6 weken tijd. Hij maakte er één per jaar. Op dit blad met combinaties beginnend met een T blijkt dat 1256 lettercombinaties niet zijn gevallen tijdens de uitvoering van het project.

...