Spring naar content

1-7 2,5MM
2011

Er wordt een stramien getekend van 2,5 mm. Vervolgens wordt eerst boven, onder, links en rechts een lijn van vierkantjes  (1 unit) met pen getekend. Het vormt het kader. Vervolgens wordt gedobbeld om te bepalen over hoeveel units (minimaal 1, maximaal 7) weer een lijn van vierkantjes wordt getekend. Eerst bepaalt hij zo de horizontale lijnen. Daarna wordt het proces herhaald om de verticale lijnen te bepalen. De restruimtes tussen de horizontale en verticale lijnen worden zwart gemaakt. De onderste zwarte regel en de rechter zwarte kolom zijn uiteraard rest ruimtes.

...