Spring naar content

MET DE LINKERHAND GESCHREVEN EN GETEKEND
2011

Dit werk is een bijzonder voorbeeld van een structuur die deels ontstaat door een stramien maar vooral door een handmatige invulling. Eerst wordt het blad verdeeld in een stramien van 5 x 5 rechthoeken. In elk stramienvak worden vervolgens met de linkerhand en met pen omgekeerd L-vormige haakjes gezet. (in één doorgaande beweging: verticaal van beneden naar boven, horizontaal van links naar rechts) Hij begint steeds linksboven in het stramienvak en werkt regel voor regel naar beneden waarbij hij telkens aansluit op de bovenstaande regel, totdat de rechthoek gevuld is. Vervolgens wordt het volgende vak zoveel mogelijk aansluitend op gelijke wijze gevuld. In het werk zijn enkele onregelmatige plekken te zien omdat de afwijking ‘gerepareerd’ moest worden. Dit werk toont weer eens de focus, discipline en de handmatige vaardigheid van de maker.

...